Digital utveckling avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Stockholm, 11 november, 2013 – Den digitala utvecklingen går oerhört snabbt, och påverkar både industri och samhälle. Capgemini Consulting och Massachusetts Institute of Technology (MIT) konstaterar att företag med hög digital mognad levererar bättre finansiella resultat. Digitalt mogna bolag når i genomsnitt 50 % högre lönsamhet jämfört med digitalt omogna bolag. Trots detta är förändringstakten fortfarande låg. Det handlar om överlevnad och svenskt näringsliv behöver agera nu, sammanfattar Anneli Samuelsson, CEO Capgemini Consulting.

Många medarbetare har redan insett vikten av en digital transformation. I Capgemini Consulting och MIT’s nya studie svarar hela 78 % av respondenterna att [Digital Transformation] kommer att vara avgörande för den egna verksamheten inom de närmaste två åren. Samtidigt är 63 % oroade för att utvecklingen går alltför långsamt. Capgemini Consulting befarar en växande klyfta mellan de företag som medvetet driver digital transformation, och de som avvaktar och därmed halkar efter. Och de är många, 65 % av de undersökta verksamheterna klassas som digitalt omogna (så kallade Beginners), där kritisk kompetens och en tydlig vision för digital transformation saknas.

Endast 36 % av de undersökta organisationernas ledningar har kommunicerat en tydlig vision för digital transformation. I de organisationer som har gjort det, stöder hela 93 % av medarbetarna visionen och 81 % säger att det också kommer att vara en avgörande konkurrensfördel framöver. Svenska VD:ar och företagsledningar måste accelerera den digitala utvecklingen i sina verksamheter. Studien visar tydligt att framgångsrik digital transformation måste drivas från företagsledningsnivå.

-Studien visar att den digitala klyftan inte bara gäller på individnivå, utan lika mycket för organisationer. Klyftan mellan morgondagens vinnare och förlorare accelererar. Sverige har goda förutsättningar att vara ledande inom digital utveckling. Vi ska vara stolta över att ha såväl nya som etablerade företag och även myndigheter som ligger i framkant. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Tvärtom – den stora frågan är hur Sverige och svenska företag kan dra nytta av den digitala kompetens som framförallt byggts upp genom tidiga satsningar och framgångar inom telekom, internet och andra digitala teknikområden, säger Karl Bjurström, Head of Digital Strategy & Transformation på Capgemini Consulting.

Den digitala utvecklingen innebär genomgripande förändringar för alla organisationer, i alla branscher. Globalt kan ses att tillverkande bolag generellt ligger efter avseende digital mognad.

- För Sverige är detta både ett hot och en möjlighet där tillverkningsindustrin utgör 14 % av svensk BNP. Svenska bolag behöver förstå hur de ska bli digitala ledare inom sin sfär, men det är bråttom och det krävs att svenska företagsledare agerar nu, avslutar Karl Bjurström.

Appendix

Finn mer information om verksamheter som har drivit Digital Transformation framgångsrikt i dessa case: Volvo, Starbucks, Nike och Caesars Entertainment .

Följ denna länk för tillgång till studien i sin helhet: http://www.capgemini-consulting.com/SMR

Presskontakter Capgemini:
Gunilla Resare, PR-chef
Tel.:+47 450 02 542
E-mail:gunilla.resare@capgemini.com

Anneli Samuelsson, CEO Capgemini Consulting Sverige & Finland
Tel.: 08 5368 5610
E-mail:anneli.samuelsson@capgemini.com

Karl Bjurström, Head of Digital Strategy & Transformation, Capgemini Consulting Sverige & Finland
Tel.:08 5368 4623
E-mail: karl.bjurstrom@capgemini.com

Om studien

As part of a joint research collaboration into digital transformation, MIT Sloan Management Review and Capgemini Consulting conducted a broad-based online survey of executives and managers across a wide range of industries at companies and organizations around the world. It was completed by more than 1500 people in 106 countries. They represent companies and organizations across the business spectrum — nearly half (47%) work at companies with less than $250 million in revenues, 10% work at mid- sized companies with between $250 million and $500 million in revenues, 9% at companies with $500 million to $1 billion in sales, and 33% work at organizations with more than $1 billion in revenues, including 11% at companies with more than $20 billion in sales.

This study is the latest element in Capgemini Consulting’s ongoing research programme into Digital Transformation. Capgemini Consulting is also partnering with the MIT Center for Digital Business on a three- year joint research collaboration. The last report – “The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry“ – involved 469 senior executive-level interviews in 391 companies in 30 countries. It follows on from the 2011 report, ‘Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organisations,’ which was ranked among the top 5 thought leadership publications of the last decade by Source – a leading market analyst firm for the consulting industry – following a thorough analysis of some 22,000 consulting reports globally.

Om Capgemini Consulting:
Capgemini Consulting är det globala varumärket för management konsultjänster inom strategi och transformation, inom Capgeminigruppen. Med över 3 600 managementkonsulter globalt är Capgemini Consulting en av de största aktörerna på marknaden. Tillsammans med våra kunder, ledande företag och myndigheter, utvecklar vi strategier och driver förändringsarbete som påverkar resultat och tillväxt.

 
Läs mer på http://www.se.capgemini-consulting.com/

Om Capgemini

Med fler än 130 000 anställda i 44 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2012 rapporterade gruppen en omsättning på 10,3 miljarder Euro.
Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå.
En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.
Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore
® is a trademark belonging to Capgemini.

Om MIT Sloan Management Review

MIT Sloan Management Review leads the discourse among academic researchers, business executives and other influential thought leaders about advances in management practice that are transforming how people lead and innovate. MIT SMR disseminates new management research and innovative ideas so that thoughtful executives can capitalize on the opportunities generated by rapid organizational, technological and societal change.

Visit  MIT S MR ’s Digital Transformation home for more interviews, posts and videos on digital transformation.

Taggar:

Om oss

Capgemini Consulting är det globala varumärket för managementkonsulttjänster inom strategi och transformation, och är en del av Capgeminigruppen. Med ett globalt team bestående av över 3 600 managementkonsulter är Capgemini Consulting specialiserat på att agera stöd och rådgivare till ledande företag och myndigheter vid omfattande transformationer, från innovativ strategiutveckling till genomförande med fokus på långsiktiga resultat och tillväxt. I den nya digitala ekonomin står företag och organisationer inför en rad betydande utmaningar och möjligheter. Med Capgemini Consultings kunskap om den digitala ekonomin tillsammans med vår ledande ställning inom affärsutveckling och organisationsförändring hjälper vi våra kunder att genomföra framgångsrik digital transformation. Läs mer på www.capgemini-consulting.se @CapgeminiConsul