Capillum Holding tillhandahåller Cefour ny kundanpassad finansieringslösning för fortsatt expansion

Capillum Holding ”Capillum” har beslutat att erbjuda Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour” ,ett listat bolag på Aktietorget, en kundanpassad finansieringslösning för fortsatt expansion. Finansieringslösningen är en kombination av emissionskapital och rörelsekapital till nedanstående villkor:

  • Capillum tecknar 32 miljoner aktier av serie B i Cefour till en kurs om 10 öre/aktie.
  • Capillum tillhandahåller Cefour ett rörelsekapital om högst 4,5 msek till en fast årsränta om 4% under en två års period.

Efter genomförd emission innehar Capillum 14,1% av röster samt 19,5% av kapital i Cefour.
Capillum avser att inneha cirka 11 % av röster i Cefour som ett långsiktigt innehav.

Kopparberg 2013-02-22

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är även en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com.
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret.
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Capillum Holding är idag fullt ut inriktat på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till små och medelstora företag. Affärsplanen innehåller en aggressiv tillväxtplan och en del mycket intressanta diskussioner förs med presumtiva samarbetspartners inom det finansiella området. http://www.capillum.se

Prenumerera

Dokument & länkar