Capio får förnyat förtroende att driva S:t Görans sjukhus i Stockholm

Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade idag att ge förnyat förtroende till Capio att driva S:t Görans akutsjukhus i centrala Stockholm. Det nya kontraktet avser perioden 2013-2021 med rätt för landstinget att förlänga kontraktet ytterligare fyra år. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 1 300 miljoner kronor. Capio har sedan hösten 1999 framgångsrikt drivit somatisk akutsjukvård på S:t Görans sjukhus för landstingets räkning.

”Vi skall göra vårt bästa för att leva upp till de förväntningar som patienter, anställda och landstinget har på sjukvården i Stockholm och vi hoppas att vårt arbete med kvalitet i vården har haft stor betydelse för beslutet”, säger Thomas Berglund, koncernchef i Capio.

Vården vid Capio S:t Göran skall även i fortsättningen huvudsakligen bedrivas inom de medicinska basspecialiteterna internmedicin, kirurgi, ortopedi, anestesi- och intensivvård, neurologi samt akut omhändertagande. Akutmottagningen, som för närvarande tar emot cirka 70 000 besök årligen, kommer att byggas ut för att ta emot upp till 100 000 besök. Dagens cirka 310 vårdplatser kommer successivt att utökas.

Capio S:t Görans sjukhus är redan idag starkt inriktat på patienter som akut söker vård. Två tredjedelar av verksamheten utgörs idag av sådan akutverksamhet. Genom en successiv utflyttning av planerad vård – så kallad elektiv vård – kommer sjukhuset att ytterligare koncentreras till akutvård och uppnå cirka tre fjärdedelar akutverksamhet. Utskiftningen av elektiv vård kommer att ske till specialistcentra och närsjukhus. Samtidigt förutses viss akutvård att flyttas in till Capio S:t Görans sjukhus i samband med idrifttagandet av Nya Karolinska Sjukhuset som kommer att ha en annan inriktning än idag. Ut- och inskiftningen är en del i landstingets strävan att utföra all vård på den nivå som ger bäst medicinsk kvalitet och verksamhetsmässig produktivitet.

Capio S:t Görans sjukhus ligger redan i topp i Stockholms län när det gäller vårdkvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och produktivitet. Capio har i sitt anbud preciserat ett antal mål som kommer att ytterligare förbättra dessa redan goda prestationer. En närmare redogörelse för S:t Görans sjukhus idag och planerna för framtiden framgår av materialet nedan.

För mer information:
Information om Capios anbud
Capio S:t Görans Sjukhus kvalitetsläge våren 2012
www.capiostgoran.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef Capio
Telefon: 0733-88 86 00

Britta Wallgren, VD och affärsområdeschef Capio S:t Görans Sjukhus
Telefon: 0708-14 54 78

Gunnar Németh, vice styrelseordförande Capio
Telefon: 0705-29 20 00

Om Capio
Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en unik paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 11 miljarder kronor och 10 000 medarbetare vid cirka 100 vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.