Capio publicerar årsöversikt 2012

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, publicerar svensk årsöversikt för 2012.

I Capios årsöversikt 2012 presenterar Capio synsätt och erfarenheter på hur god sjukvård skapas och utvecklas med ett tydligt fokus på patienterna.

Patienterna måste vara vinnarna i vården. På Capio vet vi att avgörande för god vård med goda resultat är medarbetarna, ledarskapet och organisationen närmast patienterna, säger Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio.

Välkommen att ta del av hur Capio, genom sin verksamhetsmodell och kvalitetsstyrning, arbetar med att skapa och utveckla god vård i sina verksamheter i Sverige och i Europa.

Årsöversikten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.capio.com/sv. För beställning av tryckta exemplar, välkommen att kontakta oss på info@capio.se.

Årsöversikten i engelsk version kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com från slutet av maj och kommer även att kompletteras med en fransk och tysk språkversion.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Om Capio
Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på drygt 10 miljarder SEK och över 11 000 medarbetare vid vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.