Capio publicerar Årsredovisning 2014

Capio, en ledande paneuropeisk vårdgivare, publicerar Årsredovisning för 2014. 

Årsredovisningen är tillgänglig som bifogad fil till detta pressmeddelande samt för nedladdning på http://capio.com/arsredovisningar

Årsredovisningen finns också på engelska på http://capio.com/annual-reports

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio
Telefon: +46 733 88 86 00

Olof Bengtsson, CFO, Capio
Telefon: +46 76 118 74 69

Henrik Brehmer, Kommunikationsdirektör, Capio
Telefon +46 761 11 34 14

Om Capio
Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i våra verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. För information vänligen besök www.capio.com

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .