Capio publicerar årsredovisning 2016

Capio AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2016 på www.capio.com/sv

Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig för nedladdning på www.capio.com/sv.

Årsredovisningen är även tillgänglig på engelska på www.capio.com.

I Årsredovisningen kan du läsa om Capios strategi och verksamheter och den fortsatt starka utvecklingen som är ett resultat av införandet av det vi kallar Modern Medicin och Modernt Management. Du kan även läsa mer om Capios roll i samhället och hur Capio, genom att leverera högkvalitativ sjukvård samtidigt som medarbetarna och samhällets resurser värnas, stödjer sjukvårdssystemens långsiktiga utveckling och stabilitet.

Ett tryckt exemplar av Årsredovisningen kan beställas på www.capio.com/sv.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informa­tionen lämnades för offentlig­görande den 3 april 2017 kl. 08.30 CET (svensk tid). 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar