Capio publicerar årsredovisning 2017

Capio AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2017 på www.capio.com/sv

Vi på Capio arbetar för att genomföra de förändringar och förbättringar som behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten och öka produktiviteten i sjukvården. Nyttan av detta arbete kommer inte bara patienter och beställare tillgodo, utan gör också att Capio skapar värde för medarbetare, aktieägare och samhället i stort. En högkvalitativ och effektiv sjukvård med ansvarsfull resursanvändning är viktig för vårt samhälles långsiktiga utveckling och hållbarhet. Läs mer i årsredovisningen.

Årsredovisningen är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgängligt för nedladdning på www.capio.com/sv. Årsredovisningen är även tillgänglig på engelska på www.capio.com.

Ett tryckt exemplar av Capios årsredovisning kan beställas på www.capio.com/sv 

För mer information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR Manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informa­tionen lämnades för offentlig­görande den 10 april 2018 kl. 10:00 CET (svensk tid) 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar