Capio publicerar helårsrapport den 12 februari 2016

Capio AB publicerar helårsrapport för januari-december 2015 fredagen den 12 februari cirka kl 13.30 svensk tid.

13.30 (cirka)
Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com.

15.00 Telefonkonferens och ljudsändning
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 15.00 svensk tid. 

VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska).

Telefonkonferensen kan följas via en ljudsändning på www.capio.com 

För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 90
Storbritannien: +44 2030 089 801
USA: +1 646 722 48 97
Finland: +35 898 171 04 91
Frankrike: +33 170 72 15 41

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen. 

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Capio, vänligen besök www.capio.com/prenumerera

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2014), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning 2014) och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .