Capio slutför förvärvet av den svenska sjukvårdskoncernen Backa Läkarhus

Förvärvet av Backa Läkarhus AB ”Backa” som offentliggjordes den 3 januari 2017, har nu godkänts av de berörda landstingen (VGR och Region Halland) och Konkurrensverket. Capio slutför därmed förvärvet per dagens datum och inkluderar Backa i Capio-koncernen från den 1 mars, 2017.

Backa driver elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter i Västra Götalandsregionen (VGR), samt en närakut i region Halland. Backa har totalt 83 000 listade patienter och under 2016 uppgick omsättningen till cirka 370 MSEK. Capio förvärvar 100% av aktierna i Backa. Enterprise value uppgår till 300 MSEK och årliga synergieffekter om totalt cirka 10 MSEK förväntas realiseras under de kommande två åren. Förvärvet av Backa kompletterar och förstärker Capios närvaro och medicinska vårdutbud inom primärvård i de västra delarna av Sverige. Backa förväntas påverka Capios resultat positivt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar