Capio tecknar nytt avtal om Nackageriatriken i Stockholm

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, meddelade i november 2012 att bolaget vunnit upphandlingen av Nackageriatriken, som en del av Stockholms läns landstings kvalitetsupphandling av fyra av länets geriatriska kliniker. Capio har den 8 februari 2013 tecknat ett nytt avtal med landstinget avseende vårduppdraget vid Nackageriatriken. Avtalet börjar gälla den 1 maj 2013.

Det nya avtalet omfattar basgeriatrisk vård för befolkningen i Nacka och Värmdö kommuner i befintliga lokaler på Nacka Närsjukhus. Avtalet avser fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. 

Capio bedriver sedan 2009 geriatrisk vård under namnet Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus, på uppdrag av Stockholms läns landsting. Capio Geriatriks cirka 450 medarbetare är specialiserade på att behandla och rehabilitera äldre personer


Information från Stockholms läns landsting:

Patienten i centrum för vården
Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräkningar kommer behovet av geriatrisk vård att öka med cirka 50 procent mellan 2010 och 2020. De nya avtalen innebär att vårdgivarna ska arbeta aktivt för att utveckla sitt samarbete med olika delar av vården. Utformningen av avtalet gör det lättare för klinikerna att ta emot fler patienter, exempelvis tas den nuvarande åldersgränsen på 65 år bort så att fler sköra multisjuka patienter som behöver geriatrikens kunskap och arbetssätt ska få tillgång till det.

Klinikerna ska också erbjuda ett visst antal platser för legitimerade läkare som vill vidareutbilda sig inom geriatriken. Detta för att möta det framtida behovet av geriatrisk kompetens.
 

För information, vänligen kontakta:
Åke Strandberg, Affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker
Telefon: 0705-16 20 80

Rolf Lamborn, VD/Verksamhetschef, Capio Geriatrik
Telefon: 0704-84 5428

Om Capio
Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 12 miljarder SEK och cirka 11 000 medarbetare vid över 100 vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.