Capio upprättar ett svenskt företagscertifikatprogram

Capio har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för kortfristiga kapitalbehov. 

Capio har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram om 2 000 MSEK med fyra banker, varav DNB är arrangör och emissionsinstitut och SEB, Danske Bank och Nordea är emissionsinstitut. Certifikat­programmet kommer huvudsakligen att användas för kortfristig finansiering av rörelsekapitalbehovet och är ett komplement till Koncernens 500 MEUR Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement som upprättades i samband med börsintroduktionen 2015.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Eva-Stina Sjöblom, Group Treasurer
Telefon: 0766-33 59 16

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar