Capio utser Attila Vegh till ny VD

Styrelsen i Capio AB har idag utsett Attila Vegh som ny koncernchef och VD för Capio AB. Han är för närvarande VD för Penta Hospitals International, den ledande sjukhuskedjan i Central- och Östeuropa. Attila Vegh kommer att ersätta Thomas Berglund inom en period om 6 månader. Thomas kommer att vara kvar i sin position till det att den nya VD:n tillträder sin tjänst.

“Jag är glad att kunna presentera utnämningen av Attila Vegh som ny VD för Capio. Han kommer att bidra med en bred erfarenhet kombinerat med en passion för att driva förändring och transformation inom vården, i såväl privat som offentlig sektor”, säger Michael Wolf, styrelseordförande i Capio AB. ”Jag vill även ta tillfället i akt för att utrycka min och styrelsens tacksamhet till Thomas Berglund som har lett Capio de senaste tio åren. Under hans ledarskap har Capio etablerat sig själv som marknadsledare genom bolagets strategi med fokus på Modern Medicin, snabb återhämtning och Modernt Management”, fortsätter Michael Wolf.

Attila Vegh är en utbildad läkare med bevisade framgångar som VD. Han är 42 år gammal och är för närvarande VD för Penta Hospitals International, en multinationell vårdkedja med över 70 sjukhus och kliniker i tre länder, och drygt 14 000 medarbetare. Tidigare positioner inkluderar VD för University Hospitals of South Manchester samt VD för Cambridgeshire and Peterborough Foundation Trust i Storbritannien. Innan sina VD-roller arbetade Attila Vegh fem år på McKinsey & Company, där han ledde transformationsprogram för stora sjukhuskedjor i Europa, USA och Asien. Utöver sin läkarutbildning har han en PhD i molekylär cancerforskning från Paris universitet och en MSc i Health Management från Imperial College London.

”Jag ser framemot att bli en del av Capio, som har ett starkt internationellt rykte. Vårdmarknaden står under transformation och med Capios starka medicinska kunskap och operationella förmåga ser jag en stor potential för framtiden. Tillsammans med ledningen ser jag fram emot att fortsatt utveckla företaget genom att accelerera implementeringen av Capios strategi med ett starkt fokus på specialisering och digitalisering”, säger Attila Vegh.

“Genom utnämningen av Attila Vegh säkerställer vi en stark och välbeprövad ledare för Capio och vi kommer nu accelerera vår strategi för att driva medicinsk kvalitet, tillväxt och aktieägarvärde. För att säkerställa denna utveckling utvärderar styrelsen och ledningen kontinuerligt operationella och strukturella åtgärder för att stärka vårt fokus på specialisering och digitalisering”, avslutar Michael Wolf.

För information vänligen kontakta:
Michael Wolf, styrelseordförande Capio AB
Telefon: +46 761 11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentlig­görande den 21 juni 2018 kl. 08.00 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.


Taggar:

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar