Capio utser IR-chef

Till följd av börsnoteringen av Capio den 30 juni 2015, har Capio utsett Kristina Ekeblad som chef för Investor Relations för Capio AB (publ.).

Kristina Ekeblad kommer att ansvara för Capios investerarkontakter och övriga IR-relaterade projekt. Kristina rapporterar till koncernens CFO, Olof Bengtsson, och kommer att arbeta i nära samarbete med Group Finance och Corporate Communications.

Kristina Ekeblad har lång erfarenhet från Capio. Hon började vid bolaget 2008 och har arbetat i olika befattningar inom ekonomistyrning och rapportering. Innan dess har Kristina arbetat som revisor vid revisionsbolaget EY.

Kristina har arbetat med IR-frågor sedan starten av börsnoteringsprocessen av Capio men tar från och med idag den formella rollen som IR-chef för Capio.

Kontaktuppgifter:
Kristina Ekeblad, Investor relations manager
E-post:
kristina.ekeblad@capio.com
Telefon: 0708-31 19 40


För information vänligen kontakta:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2014), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning 2014) och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar