Capio utvidgar verksamheten inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård i Stockholm

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har tecknat avtal med Aleris om överlåtelse av Aleris verksamhet inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård i Nacka till Capio.

Överlåtelsen omfattar verksamheten som bedrivs på Nacka Närsjukhus med ca 140 medarbetare och omfattas av vårdvalsauktorisationer med Stockholms läns landsting sedan 15 januari 2013. Verksamheten kommer att byta namn till Capio ASIH Nacka och Capio Palliativ vård Nacka. Överlåtelsen sker från den 30 april 2013.

Capio vann upphandlingen av geriatrisk vård i Nacka i november 2012 och kommer på uppdrag av Stockholms läns landsting att bedriva denna verksamhet under namnet Capio Geriatrik Nacka på Nacka Närsjukhus från den 1 maj 2013.

”Med denna överlåtelse skapar vi ett komplett vårdutbud inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård för befolkningen i Nacka och Värmdöområdet”, säger Åke Strandberg, affärsområdeschef för Capio Specialistkliniker.

Capio bedriver sedan 2009 geriatrisk vård under namnet Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus, på uppdrag av Stockholms läns landsting. Capio Geriatrik med cirka 450 medarbetare är specialiserade på att behandla och rehabilitera äldre personer.

För information:

Åke Strandberg, Affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker
Telefon: 0705-16 20 80
E-post: ake.strandberg@capio.com

Rolf Lamborn, Verksamhetschef Capio Geriatrik
Telefon: 070-484 54 28
E-post: rolf.lamborn@capio.se

Om Capio
Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på drygt 10 miljarder SEK och över 11 000 medarbetare vid vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .