Capios kommentar till medias rapportering om den avslutade upphandlingen av S:t Görans sjukhus i Stockholm

 

Capio och Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) hade inledningsvis olika tolkningar av avtalet i fråga om vilken information som skulle lämnas ut till SLL. Frågan gällde vad som ansågs vara nödvändig information om sjukhuset för upphandlingen och vilken sekretess som därvid skulle gälla för att skydda uppgifter som bland annat rörde tredje man. Vid möte inför öppnandet av det första datarummet – det datarum som utgjorde underlag för landstingets utformning av upphandlingsförfrågan – samtyckte Capio till att lämna ut all information som landstinget begärt eller skulle komma att begära. Datarummet öppnades den 22 februari 2011. Capio har sedan svarat på alla frågor och tillfört all den information som begärts för det första datarummet (för att landstinget skulle producera ett upphandlingsunderlag), för det andra datarummet (som varit öppet för alla anbudsgivare) samt för det tredje datarummet (för landstingets övertagande av bolaget som äger sjukhuset). Löpande har Capio lämnat all den av SLL efterfrågade informationen - vilket har bekräftats av SLL. Capios ledning eller styrelse har inte haft något möte eller annan kontakt med något landstingsråd i denna fråga.

Capio har upprättat datarummen på basis av SLLs detaljerade instruktioner samt svarat på samtliga frågor som ställts till bolaget, sammanlagt 991 st samt lämnat in 1 398 dokument på sammanlagt 16 905 sidor om sjukhuset. SLL har genomfört 17 stycken omfattande arbetsmöten med personal från S:t Görans sjukhus. Under hela projekttiden har SLLs och Capios rådgivare träffats löpande avseende informationsinlämningen och planering av försäljningen av sjukhuset till SLL.

I övrigt ber vi att få hänvisa till SLL som har varit ansvarig för upphandlingen.

Thomas Berglund
Koncernchef Capio AB

Kontakt:
Linda Wallgren

Informationsansvarig, Capio AB
Telefon: 031-732 40 16

Om Capio
Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en unik paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 11 miljarder kronor och 10 000 medarbetare vid cirka 100 vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.

Taggar:

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar