Capios valberedning inför årsstämman 2017

Capio offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017.

Valberedningen i Capio AB (publ.) inför årsstämman 2017, utsedd enligt instruktionen antagen av årsstämman den 11 maj 2016, består av:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furuhjelm, utsedd av Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, utsedd av Apax Europe VI Fund Group
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Joakim Rubin, utsedd av Zeres Capital
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2017, kl. 16.00. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nedanstående adress eller via email agm@capio.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Capio AB (publ)
Valberedningen
c/o Box 1064
405 22 Göteborg

Styrelsen i Capio AB (publ)

För information se www.capio.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar