Doctrin och Capio Närsjukvård utvecklar artificiell intelligens försjukvården tillsammans med KTH och Lunds Universitet

Doctrin och Capio tar nästa steg i sin gemensamma ambition att leda utvecklingen av framtidens sjukvård. Tillsammans med KTH och Lunds Universitet kommer de att utveckla artificiell intelligens som ger rekommendationer till vårdpersonal om hur patienter kan triageras, diagnostiseras och behandlas.

Doctrin utvecklar digitala verktyg för vårdgivare och har tidigare utvecklat ett verktyg som möjliggör för patienter att skapa sin egna sjukdomshistoria. Patienten svarar på frågor om sina besvär direkt i mobilen och vårdgivaren kan använda svaren för att prioritera vårdbehov och ställa diagnos. Verktyget är utvecklat tillsammans med vårdkoncernen Capio.

Som ett nästa steg kommer Doctrin och Capio att gemensamt utveckla ett beslutsstöd baserat på artificiell intelligens. Genom insamling och analys av patientens besvär och medicinska riktlinjer och vårdresultat kan verktyget ge rekommendationer om prioritering, diagnos och behandling. Syftet är att höja kvaliteten i medicinska beslut, förenkla arbetet för vårdpersonal, och säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.

Det här är ett naturligt nästa steg i vår strävan att förbättra sjukvården. Det finns ett stort värde i att samla in och strukturera patientens sjukdomshistoria. När våra verktyg dessutom kan underlätta ännu mer för vårdpersonal så har vi tagit ett stort kliv mot framtidens sjukvård, säger Magnus Liungman, vd på Doctrin

Utvecklingen sker tillsammans med KTH, som tillhandahåller kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning, samt den Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitets som står för den vetenskapliga utvärderingen. Innovationsmyndigheten Vinnova kommer att delfinansiera utvecklingen med ett bidrag på 1,9 miljoner kronor.

Att utveckla beslutsstöd som förbättrar för våra patienter och underlättar för våra medarbetare är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi tror att den här satsningen har stor potential att utveckla hur vi bedriver sjukvård. säger Daniel Olsson, vice Affärsområdeschef, Capio Närsjukvård

Doctrin AB grundades 2016 och har 15 anställda. Bolaget har säte i Stockholm. VD är Magnus Liungman.

För information vänligen kontakta:
Daniel Olsson, vice Affärsområdeschef, Capio Närsjukvård
Telefon: 0706-22 72 21

Magnus Liungman, VD Doctrin AB
Telefon: 0735-06 39 00

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .

Prenumerera

Dokument & länkar