Actica etablerar sig i Stockholm samt avyttrar samtliga äldrevårdsfastigheter

Actica etablerar sig i Stockholm samt avyttrar samtliga äldrevårdsfastigheter Actica Omsorg etablerar sig i Stockholm genom övertagande av äldrevårdsbolaget Rosengården med dotterbolaget Crebona. Samtidigt säljer Actica samtliga sina åtta äldrevårdsfastigheter till Bokbacken genom apportemission och erhåller en ägarandel om 37,5 procent i Bokbacken Vårdfastigheter AB. Genom affären ökar omsättningen till drygt 500 MSEK i årstakt i Actica Omsorg. Actica kommer att samla all äldrevårdsverksamhet i Mälardalsregionen, dvs. Björnbo, Rosengården samt Crebona, i Actica Stockholm. Alla enheterna är väletablerade och ger Actica en god plattform i Mälardalsregionen. Verksamheten kommer att ledas av den nuvarande ledningen i Rosengården. Actica Omsorgs åtta fastigheter, med ett bokfört värde om 200 MSEK, har sålts till Bokbacken Vårdfastigheter AB. Actica erhåller en ägarandel om 37,5 procent. Bokbacken är specialiserat på vårdfastigheter för äldreboende. I bolaget finns sedan tidigare sju fastigheter i Stockholms- och Göteborgsområdet. Huvudägare i fastighetsbolaget är Bovård i Sverige AB. "Vi etablerar en stark organisation i Stockholm och Mälardalen som självständigt kan arbeta med utveckling och expansion i regionen. Att vi i samband med detta också får möjlighet att fokusera oss helt på vårdverksamheten, känns som en stor framgång", säger Sture Ericsson, VD i Actica Omsorg och affärsområdeschef i Capio. "Vår etablering inom Stockholmsregionen kommer i och med affären med Actica att förstärka vår ambition att utveckla verksamheten. Rosengården och Crebona kommer att utgöra basen för Actica i Stockholm. Den grundläggande vårdfilosofin som går under namnet ¨På egna villkor¨ kommer att vidareutvecklas tillsammans med Actica Omsorg", säger Tommy Andersson VD i Rosengården. Rosengården och Crebona har idag nio enheter; Rösegården och Hagalidsgården i Västerås, Linden i Järfälla, Björkgården i Solna, Åsengården, Axelbergs sjukhem samt Rosengården i Stockholm, Konstantinopel i Norrköping och Hjärtebacken i Kristianstad. Därutöver Edö servicehus med start februari 2002 och Tunåsen i Uppsala med start april 2002. Actica Omsorg, Capios affärsområde Äldrevård, har specialiserat sig på individanpassad äldrevård och bedriver verksamhet både i Sverige och i övriga Norden. Actica Omsorg får nu en beräknad omsättning om drygt 500 MSEK per år och har nu ca 1 100 anställda. Göteborg 5 oktober, 2001 Capio AB (publ) För ytterligare information: Sture Ericsson, VD Actica Omsorg 031-773 75 01, 0706-04 10 01 Martin Svalstedt, styrelseordförande Actica Omsorg 031-732 40 10, 0705-11 11 36 Tommy Andersson, VD Rosengården 08-442 73 86, 0706-72 90 03 Ulrika Stenson, Informationsdirektör, Capio 031-732 40 04, 0705-90 07 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00580/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00580/bit0001.pdf

Dokument & länkar