Capio går in på finska radiologimarknaden

Capio går in på finska radiologimarknaden Capio har inom sitt affärsområde Radiologi tecknat en principöverenskommelse om att förvärva det finska radiologi företaget Mediscan Oy. Affären genomförs den 1 februari 2002. Detta är Capios första förvärv i Finland. Mediscan Oy arbetar med magnetresonanstomografi (MR) och datortomografi (CT). Verksamheten omsätter 10 MFIM (ca 16 MSEK ) på årsbasis. Bolaget ligger i Helsingfors och har en mindre enhet i Lahti. Medarbetarna i bolaget är i huvudsak radiologer och annan medicinsk personal. Mediscan startade med CT undersökningar 1978 och var då först med CT i Finland. "- Med detta instegsförvärv visar vi att finska marknaden är viktig för Capio. Vi har förberett oss länge för att gå in i Finland och Mediscan är vår första affär som kommer att följas av fler", säger Per Båtelson, VD och koncernchef i Capio. Marknaden för MR växer snabbt i Finland. Den nya teknologin i kombination med ökad tillgänglighet har skapat en stark efterfrågan från remitterande läkare. "Överenskommelsen innebär att vi kan garantera en fortsatt mycket hög servicenivå i Finland baserad på professionellt kunnande och erfarenhet" säger Esko Riihimäki, VD Mediscan Oy. Capio är en av de ledande aktörerna inom hälso- och sjukvårdsmarknaden i Europa med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Koncernen omsätter i årstakt 6 300 MSEK och har ca 10 000 medarbetare. Capio är noterat på svenska börsen. Capios affärsområde Radiologi är Nordens ledande röntgenverksamhet och omsätter ca 400 MSEK på årsbasis. 12 december 2001 Capio AB (publ) För mer information kontakta: Orwar Gustafsson, Affärsområdeschef Capio Radiologi 08-629 57 11, 070- 590 94 50 Ulrika Stenson, informationschef Capio AB 031-732 40 04, 070-590 07 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar