Capioägda Actica Omsorg erhåller ny avtal

Capioägda Actica Omsorg erhåller fyra nya avtal - ökar omsättningen 130 miljoner per år Lerum, Oslo, Solna och Stockholm. På dessa orter erhåller Actica Omsorg nya avtal om äldreomsorg till ett sammanlagt värde av 130 MSEK per år. Företaget har under de senaste åren vuxit kraftigt och märker en allt större efterfrågan på den kvalitetssäkrade och individorienterade omvårdnad Actica erbjuder. De nya avtalen I Oslo utökar Actica Omsorg sin verksamhet i Norge genom att ta över driften av Madserud Sykehjem i juni, 2002. Madserud Sykehjem har 82 vårdboenden och driver även dagcenterverksamhet. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning i 2 år. I Sverige utökar Actica Omsorg sin verksamhet med tre nya kontrakt. I Stockholm övertas driften av Ceremoniens servicehus inkluderande 84 vårdboenden och 70 servicehuslägenheter. I mars startar Actica även hemtjänstverksamhet i Solna utanför Stockholm. Hemtjänsten bedrivs utifrån Bollens servicehus. I Lerum utanför Göteborg ska Actica svara för driften av det nya demensboendet Riddarsten. Enheten står klar under andra halvåret 2003 och har 40 platser. Unikt omvårdnadskoncept - Vi märker att vårt omvårdnadskoncept - På egna villkor - röner stor uppskattning bland äldre människor såväl på servicehus, vårdboenden som inom hemtjänsten. Vi är övertygade om att detta är en av anledningarna till att vi stadigt ökar vår volym inom omvårdnadssektorn, säger Acticas vd Sture Ericsson. Actica Omsorgs grundläggande vårdideologi går under namnet - På egna villkor. Detta kvalitetskoncept innebär att all service och omvårdnad ges utifrån den enskildes egna villkor. Det är den enskildes behov, förutsättningar, tidigare levnadsvanor och önskemål som styr arbetet. Omvårdnadskonceptet möjliggör en mycket hög grad av delaktighet från såväl den enskilda omvårdnadstagaren, anhöriga som personal. För att uppfylla konceptets intentioner har företaget väl utarbetade och kvalitetssäkrade system. Ambitionen är att utifrån ett helhetsperspektiv föra en ständig dialog med de personer som på olika sätt är involverade i den enskildes omvårdnad och service. Actica Omsorg är ett av Skandinaviens ledande omvårdnadsföretag inom äldreomsorg och demensomvårdnad. Totalt har Actica Omsorg en årsomsättningstakt överstigande 800 MSEK per år. Företaget ingår i Capiokoncernen och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av äldreomsorg. För mer information kontakta: Vd Sture Ericsson, tel 031-773 75 01 Vice Vd Tommy Andersson, tel 08-442 73 90 Marknadschef Christer Östregård, tel 08-442 73 81 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00880/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar