S:t Görans Sjukhus skriver avtal om ortopedisk vård med Landstinget Sörmland

S:t Görans Sjukhus skriver avtal om ortopedisk vård med Landstinget Sörmland - första avtalet utanför Stockholms läns landsting S:t Görans Sjukhus har tecknat avtal med Landstinget Sörmland om specialiserad ortopedisk vård. S:t Görans åtagande omfattar ca 500 remisser under en tremånadersperiod våren 2001. Avtalet omfattar patienter bosatta i Sörmlands län, födda mellan 1936 och 1985, som remitteras till de olika ortopedklinikerna i Sörmland under perioden 26 februari till 27 maj 2001. - Det här är det första vårdavtalet som S:t Görans Sjukhus skriver med ett annat landsting än Stockholms läns Landsting, och vi är givetvis glada över att ha fått uppdraget, säger Åke Strandberg, VD S:t Görans Sjukhus. Han betonar att S:t Göran inte har någon överkapacitet i verksamheten idag, utan att sjukhuset skapar den extra kapacitet som behövs för att fullgöra uppdraget från Sörmland. - Det är också ett avtal som pekar framåt - våra planer är att låta verksamheten växa genom nya avtal med andra landsting runt om i Sverige, säger Åke Strandberg. Patienterna i Sörmland väljer själva om de vill bli behandlade på S:t Göran eller inte. Patientavgifter, regler för sjukresor samt högkostnadsskydd är desamma som gäller inom Landstinget Sörmland. S:t Göran hjälper till att ordna patienttransporter vid behov. Hanteringen går till så att remisserna sänds från remitterande läkare till ortopedklinikerna i Sörmlands län och sedan vidare till S:t Görans Sjukhus i Stockholm, som sedan kallar patienten till ett första läkarbesök i Eskilstuna eller på S:t Görans Sjukhus. Om bedömningen leder till operation, kommer den att genomföras på S:t Görans Sjukhus. S:t Göran fick uppdraget efter en upphandling som kommit till stånd genom Regionala Arbetsmiljö- och rehabiliteringsgruppen (RAR) som är en samverkansorganisation mellan Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsmiljöinspektionen, Länsarbetsnämnden, Kommunförbundet samt nio lokala samverkansgrupper i länet. Avtalet syftar till att minska väntetider till de ortopediska klinikerna i länet och att prova en alternativ metod att åtgärda långa väntetider på planerad vård. Projektet finansieras med Dagmar-medel, vilket gör att åtgärden riktar sig till patienter i yrkesverksam ålder. För mer information kontakta: Tomas Philipp, informationschef S:t Görans Sjukhus, tel 08-58 70 20 49 / 070-88 77 515 Maija Johansson, projektledare RAR, tel 0155-24 53 40 / 070 37 87 612 S:t Görans Sjukhus AB ingår i Skandinaviens ledande sjukvårdskoncern Capio AB, och är det första akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. S:t Göran har ca 1450 anställda, 240 vårdplatser och omsatte år 2000 920 Mkr. Här finns kliniker för akutvård, ortopedi, medicin, kirurgi, anestesi, röntgen, fysiologi samt en egen serviceorganisation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00790/bit0001.pdf

Dokument & länkar