Bolagsstämma i Capona AB

Bolagsstämma i Capona AB Vid Caponas ordinarie bolagsstämma onsdagen den 29 mars fastställdes utdelningen till 3 kr per aktie. Avstämningsdag blir måndagen den 3 april 2000 och utdelningen genom VPC beräknas ske torsdagen den 6 april 2000. Vid stämman omvaldes Carl Johan Åberg, Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Kerstin Lindberg Göransson och Olle Persson som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot utsågs Bo Jungner, Senior Investment Manager i Ratos. Som revisor omvaldes Ingvar Pramhäll och som revisorssuppleant omvaldes Ulrika Granholm Dahl. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Carl Johan Åberg till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Danderyd den 30 mars 2000 Capona AB (publ) Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 39 hotellfastigheter varav 30 är belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 1 i Finland. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 280 000 kvm och det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 100. Namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "Hotell". För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71, E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se, e-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Tremånadersrapport: 25 april 2000 Sexmånadersrapport: 19 juli 2000 Niomånadersrapport: 19 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar