Capona AB är namnet på det nya hotellfastighetsbolag som PriFast och Diligentia har bildat

Capona AB är namnet på det nya hotellfastighetsbolag som PriFast och Diligentia har bildat Den tidigare överenskommelsen mellan de båda fastighetsbolagen PriFast AB och Diligentia AB om att skapa ett gemensamt hotell-fastighetsbolag för den nordiska marknaden har resulterat i att Capona AB sedan slutet av 1997 är ägare till de 37 hotellfastigheter som ingår i överenskommelsen. Avsikten är att marknadsnotera Capona under 1998. Caponas balansomslutning efter förvärvet av hotellfastigheterna uppgår till 1,9 miljarder kronor. 1997 hade Capona proforma årliga hyresintäkter på drygt 200 miljoner kronor. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på ca 270 000 kvm och antalet hotellrum uppgår initialt till ca 5 700. Capona koncernen ägs idag av PriFast och Diligentia med ca 56 respektive ca 44 procent av röster och kapital. Av de 37 hotellfastigheterna ligger 29 i Sverige, 5 i Norge och 3 i Danmark. I beståndet ingår bland annat Strand Hotell Stockholm, Scandic Hotel KNA Oslo, Scandic Hotel Hvidovre Köpenhamn, Wisby Hotell Visby och Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. Scandic Hotels är den största hyresgästen och svarar för ca 60 procent av det nya bolagets hyresintäkter. Bland övriga större hyresgäster märks Radisson SAS, First Hospitality och Provobis. - Vår målsättning är att vara en långsiktig samarbetspartner till våra hyresgäster och bli en stark och tydlig aktör på hotellfastighetsmarknaden i Norden. Hotellfastighetsverksamhet skiljer sig på många sätt från annan fastighetsverksamhet. Man måste till exempel på ett tydligare sätt arbeta nära sina kunder - hotelloperatörerna - och ha både kunskap och förståelse för deras verksamhet. Capona har denna kunskap bland annat genom att vi i egen regi driver tre hotell. Sett från ett kapitalmarknadsperspektiv vet vi att det finns intresse för fokuserade fastighetsbolag. Capona är ett sådant bolag, säger Olle Persson, VD i Capona AB. Styrelsen i Capona består av: * Olle Isberg, styrelseordförande, Förvaltningsaktiebolaget Ratos (publ) * Mats Cederholm, Diligentia AB (publ) * Kjell-Åke Dahlström, PriFast AB (publ) * Björn Tigler, Diligentia Stockholm AB * Olle Persson, Capona AB Avsikten är att Caponas styrelse ska ändras i samband med marknadsnoteringen. Ledningsgruppen för Capona består av: * Olle Persson, verkställande direktör, (tidigare VD Diligentia Hotell AB) * Ando Wikström, finansdirektör/IR, (tidigare koncerncontroller Diligentia AB) * Björn Holmström, teknisk direktör, (tidigare affärsområdeschef hotell Sverige PriFast AB) * Solveig Wadman, ekonomidirektör, (tidigare ekonomichef Scandinavian Service Partner i Norge) Caponas kontor kommer att finnas i Danderyd från och med den 2 februari 1998 under följande adress: Box 715 182 17 Danderyd Besöksadress: Berga Backe 4 Stockholm den 16 januari 1998 Närmare upplysningar: Olle Persson, VD tfn: 08-5875 8190, 070-426 8190 Ando Wikström, finansdirektör/IR tfn: 08-5875 8131, 070-426 8131 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/16/19981120BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/16/19981120BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar