Capona förvärvar två hotellfastigheter

Capona förvärvar två hotellfastigheter från OKOBANKEN Capona har förvärvat två hotellfastigheter från Andelsbankernas Centralbank Abp (OKO-BANKEN). De två hotellfastigheterna är Good Morning Hotels Stockholm- Syd i Hägersten med 190 hotellrum och Scandic Hotell i Bollnäs med 111 hotellrum. Hotellen drivs av Accor respektive Scandic Hotels med omsättningsbaserade hyresavtal som förfaller om mer än 5 år. Förvärvet sker genom köp av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget Vicarius Fastigheter AB med tillträdesdag den 12 maj 1999. Fastigheternas förvärvspris inklusive planerade investeringar om cirka 4 MSEK uppgår till totalt cirka 74 MSEK. Direktavkastningen kommer på årsbasis efter planerade investeringar att uppgå till drygt 10 procent. Caponas resultat efter skatt ökar på helår med cirka 4 MSEK vilket motsvarar cirka 20 öre per aktie. Finansieringen av förvärvet sker dels genom nyupplåning och dels med egna likvida medel. Koncernens soliditet kommer efter förvärvet samt efter utbetald utdelning för 1998 att uppgå till 38 procent att jämföras med 41 procent per den 31 mars 1999. - Med detta förvärv visar vi att Capona tar en aktiv del i den pågående omstruktureringen av hotellfastighetsmarknaden genom lönsamma förvärv för Capona och Caponas aktieägare. Det är samtidigt glädjande att få in Accor som ny kund och Good Morning Hotels som nytt varu-märke i vår portfölj. Accor är den typ av professionella operatörer med starka varumärken som Capona gärna samarbetar med. Dessutom är Accor ett av världens ledande företag inom resor och turism med mer än 3.000 hotell över hela världen, säger Olle Persson, VD i Capona AB. Danderyd den 10 maj 1999 För ytterligare information kontakta: Olle Persson, VD Ando Wikström, vVD, Finans & Investor Relations Tel.: 08-446 59 72 Tel.: 08-446 59 71 E-post: olle.persson@capona.se E-post: ando.wikstrom@capona.se Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotell-fastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består efter ovanstående förvärv av totalt 39 hotellfastigheter varav 31 är belägna i Sverige, 5 i Norge och 3 i Danmark. Den totala uthyrningsbara ytan är på cirka 284.000 kvm och det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6.000. Capona är sedan den 15 mars 1999 noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "hotell". Hotell: Good Morning Hotels Stockholm-Syd Hotelloperatör: Accor Hotelldistributör: Good Morning Hotels Antal rum: 190 Fastighetsbeteckning: Tomträtten Fotsacken 1, Stockholms stad Adress: Västertorpsvägen 131 Kommun: Stockholm Byggår: 1982/83 Yta kvm: 8.339 Lägesbeskrivning: Fastigheten ligger i Hägersten söder om Stockholm. Avstånd till Stockholm centrum 8 km, Flyplats 20 km (Bromma) och 45 km(Arlanda), Stockholmsmässan 3 km, och Globen 6 km och endast 500 meter till T-bana. Hotellbeskrivning: Hotellet omfattar totalt 190 hotellrum. Hotellet har en restaurang med plats för 120 gäster. Det finns även en lobbybar. Konferensavdelningen inrymmer 12 stycken konferenslokaler. Den största konferenslokalen med biosittning har plats för 130 personer. Byggnadsbeskrivning: Byggnaden uppfördes under 1982/83. Den totala ytan är 8.339 kvm varav hotell och restaurang disponerar 7.020 kvm och övriga ytor hyrs ut som kontor, lager och motionsanläggning. Ortsbeskrivning: Hägersten ligger i södra Stockholm och är en stadsdel med cirka 19.000 innevånare. Den största arbetsgivaren är Ericson. Hotellmarknaden: Hotellmarknaden i närområdet omfattar fyra hotell med sammanlagt ca 760 hotellrum. Konkurrerande hotell till Good Morning Stockholm- Syd är Scandic Hotel Kungens Kurva, Nova Park Hotel i Huddingen, Prince Philip Hotel i Skärholmen och First Hotel Royal Star vid mässan. Beläggningsstatistik 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Stockholms ytterstad 48% 54% 63% 64% 65% 70% Hotell: Scandic Hotel i Bollnäs Hotelloperatör: Scandic Hotels Hotelldistributör: Scandic Hotels Antal rum: 111 Fastighetsbeteckning: Fastigheten Sundsbro 10, Bollnäs kommun Adress: Stenbomsgatan 2 Kommun: Bollnäs Byggår: 1989/90 Yta kvm: 5.150 Lägesbeskrivning: Fastigheten är belägen vid sjön Varpens strand ca 400 meter öster om centrala Bollnäs. Avstånd till järnvägsstation ca 400 meter och flygplats 40 km. Hotellbeskrivning: Hotellet omfattar totalt 111 hotellrum, restaurang med 180 sittplatser som kan utökas till max 420 sittplatser och bar. Konferensavdelningen har 5 konferensrum och 5 grupparbetsrum. Den största lokalen rymmer 110 personer. Hotellet har även en mässhall om 190 kvm. Byggnadsbeskrivning: Byggnaden uppfördes under 1989/90. Den toatala ytan är 5.150 kvm. Förutom Scandic Hotel finns även den lokala turistbyrån som hyresgäst. Ortsbeskrivning: Bollnäs kommun ligger i Hälsingland och har ca 27.000 innevånare. Den störta arbetsgivaren är Sandvik. Hotellmarknaden: Hotellmarknaden i Bollnäs består av tre större anläggningar med totalt cirka 200 rum samt ett flertal mindre anläggningar. Scandic är störst med 111 rum. Konkurrenterna är Frimurarhotellet och Stagården. Beläggningsstatistik 1995 1996 1997 1998 Bollnäs kommun 34% 32% 31% 28% ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00380/bit0002.doc

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar