Capona säljer hotellfastighet med reavinst

Capona säljer hotellfastighet med reavinst Hotellfastighetsbolaget Capona säljer hotellfastigheten Hotel Anglais i Helsingborg med 46 hotellrum för 10 MSEK. Försäljningen innebär en realisationsvinst om 3,1 MSEK. Köparen tillträder fastigheten den 1 februari 2000. "Försäljningen av hotellfastigheten Hotel Anglais är ett led i Caponas strategi att koncentrera hotellfastighetsportföljen till hotell med minst 75 hotellrum. Efter försäljningen har Caponas samtliga hotellfastigheter en strategisk storlek om minst 75 hotellrum ", säger Olle Persson, VD i Capona AB. Danderyd den 19 januari 2000 Capona AB (publ) Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består efter ovanstående försäljning av totalt 39 hotellfastigheter varav 30 är belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 1 i Finland. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 280 000 kvm och det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 100. Namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "Hotell". För ytterligare information kontakta: Olle Persson, VD Ando Wikström, vVD, Finans & Investor Relations Tel.: 08-446 59 72 Tel.: 08-446 59 71 E-post: olle.persson@capona.se E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se E-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké:10 februari 2000 Årsredovisning 1999: mars 2000 Tremånadersrapport: 25 april 2000 Sexmånadersrapport: 19 juli 2000 Niomånadersrapport: 19 oktober 2000 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholms Fondbörs Uppropssal onsdagen den 29 mars 2000 kl.17.00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar