Caponas nomineringskommitté utsedd

Caponas nomineringskommitté utsedd På Caponas ordinarie bolagsstämma i mars informerade styrelsen om att nomineringsprocessen har formaliserats. En nomineringskommitté kommer årligen att utses genom att de tre största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de tre representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Per den 31 oktober var de största ägarna Choice Hotels Sweden AB med 7 598 000 aktier, Odin fonder med 1 660 100 aktier, Livförsäkrings AB Skandia med 876 300. Nomineringskommittén består av Petter A. Stordalen, Choice Hotels Sweden AB, Ragnhild Wiborg, Odin fonder, samt Caroline af Ugglas, Livförsäkrings AB Skandia. Aktieägare inbjudes att komma med förslag och synpunkter till kommitténs medlemmar på adress, Capona AB, Box 715, 182 17 Danderyd. Danderyd den 24 november 2003 Capona AB (publ) KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 41 hotellfastigheter varav 32 är belägna i Sverige, fyra i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 600. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2003 Tisdagen den 20 januari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar