Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Effekterna på Caponas resultat av den senaste tidens oroligheter i omvärlden har varit begränsade. · Hyresintäkter steg under perioden med 12 procent till 213 (190) MSEK. För jämförbara enheter steg hyresintäkterna med 3,1 procent. · Resultat efter skatt per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent och uppgick till 3,61 (3,19) SEK. · Tredje kvartalets hyresintäkter steg med 13 procent till 75 (66) MSEK. För jämförbara enheter steg hyresintäkterna med 0,3 procent. · Tredje kvartalets resultat efter skatt per aktie ökade med 21 procent och uppgick till 1,38 (1,14) SEK. · Resultatet efter finansnetto för helåret 2001 bedöms överstiga 125 MSEK, vilket ligger i linje med tidigare lämnad bedömning för 2001. DELÅRSPERIOD JANUARI - SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG Under perioden har flera dramatiska händelser inträffat som negativt påverkat både ekonomin och resandet i världen. Genom Caponas koncentration på den nordiska marknaden, med hög andel inomnordiskt resande och starka nordiska varumärken, har effekterna på Caponas resultat varit begränsade. Hyresintäkter ökade under delårsperioden med 12 procent till 213 (190) MSEK. För jämförbara hotellfastigheter ökade hyresintäkterna med 3,1 procent. Av hyresintäkterna kommer 31 (31) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Fastighetsverksamhetens resultat ökade med 12 procent till 147 (131) MSEK och resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 18 (18) MSEK. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 151 (140) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 96 (95) MSEK. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster om 5 MSEK för 2000, ökade med 6 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 69 (67) MSEK och motsvarande resultat per aktie uppgick till 3,61 (3,38) SEK. Exklusive jämförelsestörande poster ökade resultatet per aktie med 13 procent från 3,19 SEK till 3,61 SEK. Delårsperiodens fastighetsförvärv i form av Scandic Hotel Malmen uppgick till 283 (36) MSEK. Övriga fastighetsinvesteringar uppgick till 16 (17) MSEK, varav 11 (15) MSEK avser fastighetsverksamheten och 5 (2) MSEK avser hotelloperatörsverksamheten. Under delårsperioden har 258 400 aktier motsvarande 1,3 procent av Caponas totala antal aktier återköpts för 14 MSEK till en snittkurs av 53,92 SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00470/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00470/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar