PriFast och Diligentia börsnoterar gemensamt hotellfastighetsbolag

PriFast och Diligentia börsnoterar gemensamt hotellfastighetsbolag En överenskommelse har träffats mellan de båda fastighetsbolagen PriFast AB och Diligentia AB om att skapa ett gemensamt hotellfastighetsbolag för den nordiska marknaden. Ett nytt bolag skall bildas till vilket PriFasts och Diligentias hotellfastigheter skall överföras. Vid bildandet kommer PriFast att äga 56 procent och Diligentia 44 procent av röster och kapital. PriFasts och Diligentias gemensamma avsikt är att senast under 1998 börsnotera bolaget. Namn på styrelseledamöter och verkställande direktör kommer att meddelas marknaden när dessa utsetts. I det nya bolaget kommer bl a följande hotell att ingå: Strand Hotell, Stockholm; Scandic Hotel KNA, Oslo; Scandic Hotel Hvidovre, Köpenhamn; Wisby Hotell i Visby och Aronsborg Konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. Scandic Hotels är den största hyresgästen och svarar för ca 60 procent av det nya bolagets hyresintäkter. Bland övriga större hyresgäster märks Radisson SAS, First Hospitality och Provobis. Till det nya bolaget överförs samtliga PriFasts hotellfastigheter med undantag av hotellet i Bonn och samtliga Diligentias hotellfastigheter med undantag av Palace Hotell, Stockholm; Hotell Sir James, Helsingborg; Hotell Stinsen, Nässjö; HotelCristal, Portugal samt Quality Inn i USA. * Det nya bolaget kommer att arbeta på den nordiska hotellmarknaden. * Bolaget kommer initialt att äga 37 hotellfastigheter; 29 i Sverige, 5 i Norge och 3 i Danmark. * Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på ca 270 000 kvm. * Totalt antal hotellrum kommer initialt att uppgå till ca 5 700. * De årliga hyresintäkterna beräknas med nuvarande bestånd att uppgå till ca 200 Mkr. * Balansomslutningen för det nya bolaget beräknas uppgå till storleksordningen 2 miljarder kronor. - "Diligentia fortsätter genom denna strukturaffär att konsekvent genomföra sina strategier. För hotellfastighetsverksamhet krävs en kombination av traditionellt fastighetskunnande men framför allt kunskap om hotelldrift. Denna kompetens finns i det nya bolaget, som bl a kommer att driva ett antal hotell i egen regi. Genom den aviserade affären, att renodla våra respektive hotellfastigheter i ett gemensamt bolag skapas därför bättre förutsättningar för vidareutveckling av verksamheten. Vi har renodlat och skapat ett stort hotellfastighetsbolag, detta kommer att gynna aktieägarna", säger Mats Cederholm, VD i Diligentia AB. - "Genom denna affär bildas det största hotellfastighetsbolaget i Skandinavien. Därigenom får bolaget möjlighet att på ett bra sätt tillgodose de stora hotellkedjornas önskemål i service- och etableringsfrågor. Det nya bolaget får ett antal hotell i de skandinaviska storstäderna, exempelvis Strand Hotell i Stockholm. Vi kommer också att utröna möjligheterna till ytterligare etableringar i de nordiska grannländerna. Med denna affär tar PriFast ytterligare ett stort steg mot den tidigare fastlagda strategin innebärande en renodling till kontorsfastigheter runt ringen i Stockholm", säger Kjell-Åke Dahlström, VD i PriFast AB. Förteckning över hotellfastigheter och hotellrörelser som ingår i det nya hotellfastighetsbolaget Hotellfastigheter Ort Antal rum Sverige Scandic Hotel Gävle Gävle 201 Scandic Hotel Backadal Göteborg 232 Hotell Opera "- 75 Hotell Mårtensson Halmstad 97 Scandic Hotel Helsingbo 237 Helsingborg/Florettgatan rg Hotell Anglais "- 46 Scandic Hotel Jönköping Jönköping 220 Scandic Hotel Linköping Linköping 150 Scandic Hotel Luleå Luleå 159 Hotell Jägersro Malmö 81 Scandic Hotel Segevång "- 161 Scandic Hotel Norrköping Nord Norrköpin 150 g Hotell Princess "- 120 Scandic Hotel Nyköping Nyköping 96 Radisson SAS Strand Hotell Stockholm 156 Aronsborg Konferenshotell "- Håbo 196 Täby Park Hotell "- Täby 147 Scandic Hotel Kungens kurva "- Huddinge 265 Scandic Hotel Sundsvall/Gärde Sundsvall 159 Scandic Hotel Södertälje Södertälj 131 e Scandic Hotel Umeå Umeå 162 Hotell Upplandia Uppsala 133 Scandic Hotel Uppsala "- 184 Wisby Hotell Visby 134 Scandic Hotel Västerås Västerås 174 Scandic Hotel Växjö Växjö 123 Hotell Royal Corner "- 158 Scandic Hotel Örebro Väst Örebro 204 Scandic Hotel Östersund Östersund 129 Danmark Scandic Hotel Kolding Kolding 119 Scandic Hotel Glostrup Köpenhamn 112 Scandic Hotel Hvidovre "- 210 Norge Scandic Hotel Bergen Bergen 201 Scandic Hotel KNA Oslo 185 Scandic Hotel Hövik "- 103 Scandic Hotel Stavanger Stavanger 153 Scandic Hotel Trondheim Trondheim 153 Hotellrörelser Aronsborg Konferenshotell AB Nya Wisby Hotell AB Täby Park Hotell AB Stockholm den 6 oktober 1997 Diligentia AB (publ) PriFast AB (publ) Närmare upplysningar: Diligentia AB, www.diligentia.se PriFast AB, www.prifast.se Mats Cederholm, VD och koncernchef Kjell-Åke Dahlström, VD och koncernchef Tfn: 070-426 81 10 Tfn: 08-13 64 71 Göran O.Westerberg, Informationsdirektör/IR, Peri Kuldkepp, Marknadsdirektör Tfn: 08-5875 81 20, 070-426 81 20 Tfn 08-13 64 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/06/19981120BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/06/19981120BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar