Rättelse av Caponas realisationsvinst - cirka 7 MSEK

Rättelse av Caponas realisationsvinst - cirka 7 MSEK Capona säljer sin hotellfastighet Scandic Hotel Stavanger för cirka 44 MSEK och med en realisationsvinst om cirka 7 MSEK. Köpare är Otium AS. Fastigheten tillträds av köparen 2003-12-31. Realisationsvinsten kommer att redovisas under kvartal 4, 2003. Fastigheten består av 7 185 kvm fördelat på 153 rum. Anledningen till att Capona säljer hotellfastigheten är den svaga utvecklingen på marknaden samt den kraftiga kapacitetsutbyggnaden de senaste åren. "Stavanger har under de senaste fyra åren ökat sin hotellrumskapacitet med 30 procent. Detta gör att staden kommer att vara en besvärlig hotellmarknad i flera år framöver. Att sälja fastigheten känns därför helt naturligt", säger Olle Persson, VD i Capona. Danderyd den 25 november 2003 Capona AB (publ) KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 41 hotellfastigheter varav 32 är belägna i Sverige, fyra i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 600. Capona är noterat på O- listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2003 Tisdagen den 20 januari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar