Verkställande direktör och ledning utsedd till PriFasts och Diligentias gemensamma hotellfastighetsbolag

Verkställande direktör och ledning utsedd till PriFasts och Diligentias gemensamma hotellfastighetsbolag Olle Persson, för närvarande verkställande direktör i Diligentia Hotell AB, har utsetts till verkställande direktör för det gemensamma hotellfastighetsbolag som skapas genom sammanslagningen av PriFasts och Diligentias hotellfastigheter. Bolaget som Olle Persson kommer att leda blir Skandinaviens största hotellfastighetsbolag och kommer att söka notering vid Stockholms Fondbörs under 1998. Olle Persson har sedan 1995 arbetat inom Diligentiakoncernen med ansvar för koncernens hotelldriftsbolag. Han är styrelseledamot i SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) samt i organisationen Destination Stockholm. Olle Persson har tidigare varit verkställande direktör i Silja Hotell och drev från starten och under sex år Hotell Ariadne i Stockholm. Vidare har han haft ett flertal uppdrag inom Esso Motorhotell/Scandic-koncernen. Björn Holmström har utsetts till teknisk direktör. Närmast har Björn Holmström varit affärsområdeschef för Hotell Sverige inom PriFast samt tidigare innehaft befattningen marknadschef på Stancia. Han kommer att ansvara för fastigheterna i det nybildade bolaget. Solveig Wadman har utsetts till ekonomichef. Solveig Wadman har i 18 år arbetat med ekonomifrågor inom SAS-koncernen. Hon är för närvarande ekonomichef på Scandinavian Service Partners bolag i Norge och kommer i det nya bolaget att ansvara för ekonomi och administration. -Sammanslagningen av Diligentias och PriFasts hotellfastigheter är ytterligare ett bevis på de strukturaffärer som görs på fastighetsmarknaden. Att avskilja hotellfastighetsbeståndet från övrig fastighetsverksamhet inom de respektive bolagen är naturligt med tanke på de speciella förutsättningar och den specialkompetens som krävs i hotellnäringen för att långsiktigt vara en framgångsrik hotellfastighetsägare, säger Olle Persson. Stockholm den 12 november 1997 Närmare upplysningar: PriFast AB, www.prifast.se Diligentia AB, www.diligentia.se Kjell-Åke Dahlström, VD och koncernchef Mats Cederholm, VD och koncernchef tfn: 08-13 64 71 tfn: 08-5875 8110, 070-426 8110 Peri Kuldkepp, Marknadsdirektör Göran O. Westerberg, Informationsdirektör/IR tfn: 08-13 64 77 tfn: 08-5875 8120, 070-426 8120 Olle Persson, VD Diligentia Hotell AB tfn: 08-5875 8190, 070-426 8190 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/12/19981120BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/12/19981120BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar