Caravan störst i Sverige

Fritidsmagasinet Caravan är Sveriges största tidning inom sitt område, husbilar, husvagnar och rörligt friluftsliv.

– Närmaste konkurrent har nästan 10 000 exemplar lägre upplaga, alldeles över 19 000 tidningar per nummer, säger Lars Rasmussen, ordförande för Caravan Club, som ger ut Fritidsmagasinet Caravan. Vi närmar oss nu 30 000 exemplar och räknar med ungefär 100 000 läsare av varje nummer.

Fritidsmagasinet Caravan är ett ljus i dagens tidningsmörker. Upplagesiffrorna för år 2011 är på många sätt en dyster läsning för landets tidningsförlag. Nästan alla magasin visar minusresultat jämfört med 2010.

– Jag är medveten om att man kanske inte ska jämföra siffrorna rakt av eftersom Fritidsmagasinet Caravan är en medlemstidning, säger Lars Rasmussen. Samtidigt vet vi att kvaliteten på vår tidning medverkar till både vår kraftiga medlemsökning och att så många väljer att fortsätta att vara med i Caravan Club. Det är inte många ideella föreningar som har lika positiv utveckling.

Fritidsmagasinet Caravan, som tidigare hette Caravan-bladet, har lika lång historia som föreningen, 54 år. Den föddes för att hålla medlemmar över hela landet informerade om föreningens många olika aktiviteter.

– I år blir vi sannolikt över 30 000 medlemmar i Caravan Club och tidningen är viktigare än någonsin, säger Lars Rasmussen. De senaste åren har vi satsat mycket på att utveckla såväl layout som det redaktionella innehållet och det är oerhört roligt att det också syns i de nya upplagesiffrorna från TS, TidningsStatistik.

För mer information, kontakta Lars Rasmussen, ordförande i Caravan Club, tel 070-830 35 53, eller chefredaktör Håkan Johansson, tel 070-536 03 56.

Tidningen finns på webben, gå via caravanclub.se.

070-830 35 53

Kyrkvägen 25
703 75 Örebro