Beslut om åtgärdsprogram i Cardo Pump

Beslut om åtgärdsprogram i Cardo Pump Det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet inom affärsområdet Cardo Pump har nu fastställts. Kostnaden för åtgärderna, som beräknas uppgå till ca 45 Mkr, kommer att belasta tredje kvartalet i år. Åtgärderna beräknas ge en resultatförbättring om ca 30 Mkr med full effekt fr o m 2003. I samband med Cardokoncernens halvårsrapport aviserades kostnadsbesparande åtgärder inom Cardo Pump, framför allt vad gäller verksamheten i marknader med vikande efterfrågan. - Pump har under en period visat en vikande rörelsemarginal. Med bl a de åtgärder vi nu vidtar skall vi vända trenden och målet är att inom en tvåårsperiod uppnå en rörelsemarginal på 10-11 procent för affärsområdet, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson. Åtgärdsprogrammet, som nu fastställts, innefattar huvudsakligen personalminskningar samt stängning av vissa regionkontor. Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till ca 45 Mkr och kommer att belasta det tredje kvartalet 2001. Åtgärderna beräknas ge en resultatförbättring om ca 30 Mkr med full effekt fr o m 2003. Cardo Pump, som omsätter ca 2,5 miljarder kronor, är ett affärsområde i Cardokoncernen och en av Europas ledande tillverkare av pumpar, omrörare och luftare för vatten- och avloppsapplikationer, industri samt VVS- sektorn. Cardo Pump är dessutom världsledande tillverkare av avancerad mätutrustning för massa- och pappersindustrin. Malmö den 5 oktober 2001 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som omsätter ca 10 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 8.000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar