Cardo Door köper Hafa

Cardo gör förvärv i Tyskland och blir störst i Europa inom dockningsutrustning

Cardo Door AB har förvärvat samtliga aktier i det tyska företaget Hafa, Alten Gerätebau GmbH med dotterbolag, som är Europas största tillverkare av dockningsutrustning. Hafa har ca 170 anställda och omsättningen uppgick 1997 till ca 110 MDEM. Säljare är familjen Alten. Förvärvet är ett led i Cardo Doors strategi för fortsatt tillväxt inom området dockning.

Genom förvärvet mer än trefaldigas omsättningen inom Cardo Doors produktområde dockning och företaget tar steget upp från andraplatsen och blir marknadsledande i Europa. Cardo Door får också tillgång till ett mycket starkt varumärke i Hafa.

Cardos koncernchef Kjell Svensson:

- Hafa är ett mycket välskött företag med bra ledning och god lönsamhet. Förvärvet tillför Cardo Door värdefull kompetens inom dockningsområdet, samtidigt som jag ser goda möjligheter att uppnå synergieffekter inom både produktion och marknadsföring. Vi får nu också en stark position på den stora tyska marknaden där Cardo Door hittills ej varit verksamma när det gäller dockningsutrustning.

Hafa är marknadsledare i Tyskland, som är den försäljningsmässigt största marknaden, samt i Danmark. Företaget har också goda marknadspositioner i Frankrike och Storbritannien.

Hafa, som grundades 1959 av civilingenjören Kurt Alten, har sin huvudanläggning i Wennigsen utanför Hannover. Egna dotterbolag finns i Italien, Frankrike, Schweiz och Storbritannien och företaget har också ett omfattande distributionsnät. Huvuddelen av tillverkningen, som främst avser lastbryggor och vädertätningar, sker hos underleverantörer.

I dockningsutrustning ingår lastbrygga, vädertätning och lasthus, produkter som bidrar till en rationell, energisnål och väderskyddad arbetsmiljö vid lastning och lossning. Dessa produkter kan levereras var för sig eller tillsammans med industriportar som kompletta dockningssystem i anslutning till portöppningen.

Cardo Door, som är ett affärsområde i Cardokoncernen, är en av världens största tillverkare av industriportar samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar. Produktprogrammet omfattar också specialportar för t ex flyghangarer, snabbgående rullportar, portmaskinerier med tillhörande automatik samt kompletta dockningssystem, ett område där Cardo Door efter förvärvet av Hafa blir störst i Europa.

Cardo Doors varumärken för industriportar är Crawford och Clever, som också är varumärken för dockningssystem tillsammans med Hafa, samt Faltec, Alsta och Allhabo. Villagarageportarna marknadsförs under varumärkena Normstahl, Crawford och Car-In.

Efter förvärvet av Hafa kommer Cardo Doors årsomsättning att uppgå till ca 4,1 miljarder kronor och antalet anställda till ca 3.300. Förvärvet kommer att anmälas till Bundeskartellamt i Tyskland för godkännande.

Förvärvet beräknas påverka Cardokoncernens resultat marginellt positivt under 1999.

Malmö den 10 december 1998

Cardo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00

Sven-Erik Persson, vVD, tel 040-35 04 50, 35 04 00

Christer Roskvist, Informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar