Cardo gör stor investering i Sverige

Cardo har tagit beslut om att investera ca 70 Mkr i en utbyggnad av affärsområdet Cardo Pumps produktionsanläggning i Vadstena. Satsningen innebär en koncentration och effektivisering av Cardos pumptillverkning i Sverige.

Avsikten är att affärsområdets nuvarande pumptillverkning i Mölndal och i två fabriker i Vadstena koncentreras till en enhet för att öka effektiviteten och förbättra kundservicen.

- Investeringen kommer att bidra till ökad konkurrenskraft och därmed kan vi säkerställa en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling för Cardo Pump också på längre sikt, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson.

Planerna innebär att produktionen vid de tre enheterna sammanförs till en produktionsenhet i Vadstena och att fabriken i Mölndal stängs under första halvåret 2005. För att kunna hantera den totala volymen investeras ca 70 Mkr i en ombyggnad och utbyggnad av fabriken i Kvarnbacken, en av de två anläggningarna i Vadstena.

Fabriken i Mölndal och de två anläggningarna i Vadstena har tillsammans ca 220 anställda varav ungefär hälften i Mölndal. Av de 90-talet anställda i Mölndal som kan komma att beröras vid en flyttning av verksamheten kommer så många som möjligt att erbjudas arbete i Vadstena.

Förändringen innebär att vissa centrala funktioner vid Cardo Pumps kontor, som idag finns vid enheten i Mölndal, planeras att flyttas över till Cardos huvudkontor i Malmö.

MBL-förhandlingar avseende de planerade förändringarna kommer att inledas inom kort.

Ny affärsområdeschef
I samband med diskussionerna om de planerade förändringarna har en överenskommelse träffats som innebär att Cardo Pumps affärsområdeschef Thomas Widstrand lämnar sin befattning.

Till ny chef för affärsområde Cardo Pump och medlem i Cardos koncernledning har utsetts Peter Aru. Han kommer närmast från Besam där han varit VD sedan 1998. Peter är född 1957 och har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Peter Aru tillträder befattningen under januari 2004. Under mellantiden kommer Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson att upprätthålla befattningen som chef för Cardo Pump.

Malmö den 7 november 2003

Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar