Cardo köper resterande del av Cardo Rail - preliminäravtal klart

Cardo köper resterande del av Cardo Rail - preliminäravtal klart Cardo AB har träffat en preliminär överenskommelse med ThyssenKrupp om ett förvärv av dess 40-procentiga aktieinnehav i Cardo BSI Rail AB. Cardo blir genom förvärvet ägare till 100 procent av aktierna i bolaget. Enligt det tidigare gällande optionsavtalet från 1997 hade Cardo möjlighet att förvärva aktierna fr o m januari år 2000. Den preliminära överenskommelsen innebär att Cardo övertar aktierna per 1999.12.31 för ett pris av 100 MDEM. Övertagandet är bl a villkorat av att den svenska konkurrensmyndigheten lämnar sitt tillstånd. - Cardo Rails framgångsrika omstruktureringsprogram är nu i allt väsentligt genomfört. När rörelseresultatet nu kraftigt förbättras är det naturligt att Cardo tar över ThyssenKrupps andel i bolaget, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson. Cardo Rail visade för 1998 ett rörelseresultat på -12 Mkr. Under de första nio månaderna i år ökade rörelseresultatet till 118 Mkr. Under nästkommande år beräknas förvärvet ha en marginellt positiv effekt på Cardokoncernens resultat efter finansiella poster. Koncernens soliditet, som nu uppgår till ca 38 procent, beräknas minska med ca 2,5 procentenheter som en följd av förvärvet. Cardo Rail är ett affärsområde i Cardokoncernen och en av världens största tillverkare av bromssystem och bromskomponenter till spårbundna fordon. Omsättningen uppgår till ca 2,5 miljarder kronor och antalet anställda till ca 2.000. Marknadsföringen sker främst under varumärket SAB WABCO. Malmö den 29 november 1999 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Sven-Erik Persson, vVD, tel 040-35 04 50, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som omsätter mer än 9 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 7.400. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar