Cardo renodlar sin verksamhet inom järnvägssektorn

Merkantildata är integrationspartner till nytt servicekoncept inom Ericsson Merkantildata Kommunikation Sverige (Upnet AB) har ingått ett ramavtal med Ericsson Mobile Communications. Avtalet omfattar leverans av nytt servicekoncept till Ericssons återförsäljare av mobiltelefoner och terminaler. Merkantildata uppskattar att avtalet kan omfatta leveranser för cirka 300 miljoner kronor under den 3-års period som avtalet löper. Det nya servicekonceptet, kallat "Service Point", består av avancerad kommunikations-utrustning, datorutrustning och nyutvecklad programvara och levereras av Merkantildata Kommunikation, nyckelfärdigt till Ericssons återförsäljare. Konceptet möjliggör för Ericssons kunder att få snabb service och support hos närmaste återförsäljare. Konsumenter som behöver serva sina mobiltelefoner, framtida terminaler eller uppgradering av programvara kan få detta direkt i återförsäljarnas butiker. "Vi kommer leverera det nya servicekonceptet till Ericssons återförsäljare i Europa, Mellanöstern och Afrika", säger Per Wannberg, Regionchef Syd Merkantildata Kommunikation. Merkantildata har tillsammans med Ericsson under hösten gemensamt utvärderat Ericssons Service Point koncept på fyra testmarknader i Europa. Dessa har varit Grekland, Danmark, Finland och Holland. Responsen har varit överväldigande från återförsäljarna i dessa länder, där de uppfattat att produkten har tillfört ytterligare värde till deras verksamhet. Detta projekt är en naturlig utveckling av det redan omfattande samarbetet som finns mellan Merkantildata och Ericsson på olika områden. "Det är av strategisk betydelse för Merkantildata och bekräftar vår uppfattning om betydelsen av djup data och kommunikations-kunskap vad det gäller att utveckla framtidens nya tjänster och system baserade på Internet-teknologi. Det är min uppfattning att både Ericsson och Merkantildata har mycket att vinna på en fortsatt utveckling av samarbetet på flera områden" säger Pål Krüger VD Merkantildata Kommunikation AB. Merkantildatakoncernen är en ledande distributör och leverantör av informationsteknologi i Skandinavien. Merkantildata har varit noterat på Oslobörsen sedan 1985. Koncernen finns med cirka 3 000 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens affärsområden benämns applikation, distribution, finans, kommunikation, systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Tom Adolfsen, koncernchef Merkantildata ASA, telefon:+47 22 09 50 00/+47 92 09 60 00 Pål Krüger, VD Merkantildata Kommunikation Sverige (Upnet AB), telefon +46 8 566 230 00 www.merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00270/bit0001.doc

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar