Cardo säljer aktierna i Tebel

Cardo har 1999-12-31 sålt aktieinnehavet i det holländska Transferia Holding BV (Tebel) som tillverkar tågdörrar. Köpare är det österrikiska bolaget IFE-AG, en av de ledande tillverkarna av automatiska dörrsystem för järnvägsvagnar och bussar.

Aktieinnehavet i Tebel blev föremål för nedskrivning i 1998 års bokslut. Köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet varför Cardokoncernens resultat efter finansnetto för 1999 ej påverkas av försäljningen.

Malmö den 3 januari 2000

Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar