Cardo vinner order till reningsanläggning i Schweiz

Cardos division Wastewater Technology Solutions levererar med start september 2009 kompressorer till en av de största reningsanläggningarna i Schweiz. Ordervärdet uppgår till 12 MSEK.

I takt med att befolkningen ökar och belastningen på avloppssystem växer uppstår behov av renovering och uppgradering. För att effektivisera den biologiska reningsprocessen vid reningsanläggningen installeras ett antal kompressorer från Cardos division Wastewater Technology Solutions, med huvudvarumärket ABS. Kompressorerna tillför luft i bassängerna för biologisk rening så att optimala förutsättningar för miljövänligare biologiska rening av smutsvattnet skapas, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Ordern bokförs under det andra kvartalet. Malmö den 26 juni 2009 Cardo AB (publ)

Taggar:

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar