Ekonomisk information från Cardo

Cardo AB publicerar under 1999 ekonomiska rapporter enligt följande:

18 februari Bokslutskommuniké, 1998

slutet av mars Årsredovisning

19 april Bolagsstämma

3 maj Delårsrapport januari - mars 1999

19 augusti Delårsrapport januari - juni 1999

2 november Delårsrapport januari - september 1999

Malmö den 9 december 1998
Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar