Ekonomisk information från Cardo

Rapportdatum och tidpunkt för ordinarie bolagsstämma i Cardo AB 2004:

10 februari Bokslutskommuniké 2003
början av mars Årsredovisning 2003
5 april Bolagsstämma
4 maj Delårsrapport januari - mars 2004
10 augusti Delårsrapport januari - juni 2004
2 november Delårsrapport januari - september 2004

Malmö den 12 november 2003

Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar