INBJUDAN TILL KONFERENS DEN 15 AUGUSTI 2007, KL 10:00

Cardos halvårsrapport presenteras onsdagen den 15 augusti. VD och koncernchef Peter Aru kommenterar den publicerade delårsrapporten och svarar på frågor vid en konferens samma dag klockan 10:00.

Delårsrapporten för perioden januari-juni 2007 offentliggörs cirka 8:30 den 15 augusti. Rapporten finns därefter tillgänglig på www.cardo.com.


FINANCIAL HEARINGS I STOCKHOLM
VD och koncernchef Peter Aru kommenterar rapporten vid en konferens i Stockholm onsdagen den 15 augusti kl 10.00. Konferensen hålls på svenska. Presentation arrangeras av Financial Hearings och deltagande anmäls på www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@financialhearings.com.

Det finns också möjlighet att medverka och ställa frågor via telefon eller via Internet, se anvisningarna nedan. På Internet kommer bilder till presentationen att finnas tillgängliga och här går det också bra att lyssna i efterhand.


ANVISNINGAR FÖR TELEFON-/WEBBKONFERENS

Telefonnummer: 08-5052 0110, observera att riktnummer alltid måste inkluderas.
Linjen till telefonkonferensen öppnas 09:55.

Internet: Webcast nås via länk på Cardos webbplats www.cardo.com eller via www.financialhearings.com.
Här kan man även lyssna och se presentationsbilderna i efterhand.

Malmö den 13 augusti 2007
Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar