Inför Cardo ABs bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles måndagen den 10 april 2000 kl 17.00 på Storan, Malmö Musikteater, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras den 10 mars i Post- och Inrikes Tidningar samt den 11 mars i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Finanstidningen.

Kallelsen bifogas detta meddelande och kommer att återfinnas på Cardos webbplats www.cardo.se

Malmö den 9 mars 2000
Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar