Inför Cardo ABs bolagsstämma

Inför Cardo ABs bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålles måndagen den 10 april 2000 kl 17.00 på Storan, Malmö Musikteater, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö. Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras den 10 mars i Post- och Inrikes Tidningar samt den 11 mars i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Finanstidningen. Kallelsen bifogas detta meddelande och kommer att återfinnas på Cardos webbplats www.cardo.se Malmö den 9 mars 2000 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som 1999 omsatte 9,5 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 7.700. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00800/bit0002.pdf Kallelse

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar