VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2008

Enligt beslut på årsstämman skall en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september utses varje år. Den som representerar bolagets största ägare skall vara ordförande i valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta skall rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare.

Den valberedning som utsetts inför årsstämman 2008 består av:

Ulf Lundahl (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm
Göran Espelund, Lannebo Fonder, Stockholm
Hans Hedström, HQ Fonder, Stockholm
Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode kan skickas antingen till ledamot i valberedningen eller till bolaget, info@cardo.com, för vidare befordran till valberedningen.

Malmö den 9 oktober 2007
Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar