Världens största vagnbyggare väljer Cardos bromssystem för nytt pendeltågskoncept – första ordern värd 75 Mkr

Cardos affärsområde Rail och Bombardier Transportation Europe har tecknat ett ramavtal, som innebär att Rail under de närmaste sex åren skall leverera de kompletta bromssystemen till Bombardiers nya generation eldrivna pendeltåg av typen Talent. Inom ramen för avtalet, som totalt omfattar utrustning för 1.200 vagnar, har Rail erhållit en första order värd 75 Mkr avseende 193 vagnar.

- Detta är det största ramavtal vi tecknat hittills. Att Bombardier, världens största vagnbyggare, väljer Rail som partner i det här projektet bekräftar att vi har en stark position vad gäller modern bromsteknologi, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson.

- Genom den här överenskommelsen stärker Rail också sin position som systemleverantör i Europa inom segmentet eldrivna pendeltåg, som är det snabbast växande segmentet i järnvägsmarknaden.

Den första ordern inom ramen för avtalet har nu tecknats. Den avser kompletta bromssystem för 51 tåg med totalt 193 vagnar, som skall levereras till österrikiska statsjärnvägen ÖBB. Värdet på ordern uppgår till 75 Mkr. Utrustningen kommer att tillverkas vid Rails fabriker i Sverige, Tyskland och Italien och levererans skall ske under en tvåårsperiod med början våren 2002. ÖBB har option på ytterligare 400 vagnar av samma typ.

- Denna beställning innebär dessutom ett genombrott för oss i Österrike, då det blir vår första leverans av kompletta bromssystem till tåg för denna marknad, säger Kjell Svensson.

Cardo Rail är ett affärsområde i Cardokoncernen och en av världens största tillverkare av bromssystem till spårbundna fordon. Rails omsättning uppgår till ca 2,5 miljarder kronor. Marknadsföringen sker under varumärket SAB WABCO.

Malmö den 25 oktober 2001

Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar