Allenex får del av €2.6 miljoners EU bidrag i samarbete med EUROSTAM

Allenex tillkännager att Allenex bolaget AbSorber, tillsammans med EUROSTAM, ett konsortium av Europeiska Transplantations center, har erhållit ett €2.6 miljoners bidrag som en del av EU kommissionens 7th framework programme, FP7. Det är ett led i en sameuropeisk strategi för att förbättra resultatet av njurtransplantationer hos patienter med ökad risk för komplikationer beroende på för stora genetiska avvikelser gentemot donator. Huvudsyftet med treårsprojektet är att utvärdera kliniskt värde med ett sameuropeiskt HLA mismatch program som ska möjliggöra såväl fler som säkrare transplantationer på patienter med ökad risk för rejektioner inom hela Europa.

XM-ONE korstest, utvecklat av AbSorber, kommer att användas löpande i hela projektet. AbSorber ska även utveckla en modifierad version av XM-ONE som möjliggör detektion inte bara av anti-endotheliala antikroppar, utan som även kan visa ifall antikropparna är komplementfixerande eller icke komplementfixerande vilket kan vara en ytterligare riskfaktor. XM-ONE´s kliniska relevans hos riskpatienter etableras. Av det totala EU bidraget på €2,6 miljoner så är AbSorbers del €215 000 under treårsperioden.

“Vi är stolta over att ha blivit utvalda som en partner i EUROSTAM konsortiet. Det är ett tydligt erkännande av produkten XM-ONE och den forskning och utveckling som görs i AbSorber. Det är glädjande för vårt utvecklingsteam med detta erkännande av innovationen XM-ONE”, säger Anders Karlsson, CEO på Allenex and AbSorber. “Vi ser fram emot att ytterligare utveckla XM-ONE till en transplantationsprodukt med kliniskt säkerställt värde i samarbete med ledande europeiska transplantationscentra”, avslutar han.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013, kl.10:15. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar