Allenex överlåter NovaHep och Recopharma

Allenex överlåter sina innehav i portföljbolagen NovaHep AB och Recopharma AB till Alden Impact Capital AG, Zurich, som övertar ansvaret för den fortsatta finansieringen av verksamheterna.

I NovaHep, med inriktning på leverstamceller, har Allenex varit delägare sedan 2005 och i Recopharma, med inriktning på rekombinanta glykoproteiner, sedan 2003. Allenex har under tiden fram till nu varit den enda finansiären av bolagens utvecklingsarbete. Båda bolagen har uppnått värdefulla och lovande resultat samtidigt som det fortfarande återstår mycket arbete innan dessa kan kommersialiseras.

Allenex har numera sin inriktning på transplantationsområdet och ska likviditetsmässigt prioritera denna verksamhet. Avtal har nu träffats med Alden Impact Capital AG, Zurich, en schweizisk private equity förvaltare knuten till ett s.k. family office, om överlåtelse av innehaven i NovaHep och Recopharma. Detta sker mot del i framtida vinster när Alden Impact Capital AG i sin tur avyttrar innehaven. Redovisningsmässigt innebär detta för Allenex en mindre förlust under andra kvartalet 2011 om 280 tkr. En större nedskrivning av innehaven skedde redan under första kvartalet 2011.

”Det är idag oerhört svårt att finna finansiering till det långsiktiga utvecklingsarbete som NovaHep och Recopharma bedriver”, säger Anders Karlsson, VD i Allenex. ”Det är därför väldigt tillfredsställande att vi genom överlåtelsen till Alden Impact Capital AG kan säkerställa att de båda bolagen får möjlighet att fortsätta sin verksamhet”,

”NovaHep och Recopharma är två bolag med en mycket spännande inriktning”, säger Stefan von Euw, Alden Impact Capital AG. ”Vi kommer att finansiellt kunna stötta den fortsatta utvecklingen och utifrån denna nya finansiering nå nästa milstolpar”.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011, kl.08:10.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se

Okee Williams, tel: 070-600 5364, e-post: okee.williams@allenex.se
Stefan von  Euw, Alden Impact Capital AG, tel: +41 79 277 7581, e-post: stefan@aldencapital.ch

För mer information om Allenex besök www.allenex.com. För mer information om Alden Capital besök www.aldenimpact.com.

Allenexs verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med produktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex har också en portfölj av intressebolag inom life science. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX).

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar