Allenex säljer innehavet i Likvor

Allenex säljer innehavet i Likvor AB till bolagets övriga ägare mot en köpeskilling om 750 tkr.

Allenex har sedan 2007 varit delägare i Likvor, ett bolag med inriktning på utveckling av instrument för dynamisk mätning av tryck och andra parametrar i cerebrospinalvätska, CSF (likvor). Bolaget är fortfarande i kommersialiseringsfasen och arbetar med att bygga en tillfredsställande försäljningsvolym.

Allenex har nu träffat avtal med tre av de övriga delägarna i Likvor – Uminova Invest AB, Partnerinvest Övre Norrland AB och Kjell Öberg Konsult AB – om överlåtelse av innehavet i Likvor. Detta sker mot en köpeskilling om 750 tkr. Redovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebär en motsvarande vinst under andra kvartalet 2012.

”Försäljningen av innehavet i Likvor innebär att vi fortsätter renodlingen av Allenex verksamhet”, säger Anders Karlsson, VD i Allenex. ”Det är också tillfredsställande att vi genom överlåtelsen kan samla ägandet i Likvor i en ägargrupp som är inriktad på att fortsättningsvis stötta verksamheten”.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012, kl.12:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se

Allenex är ett life sciene-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter och tjänster som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetade 54 personer inom Allenex-koncernen.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar