Allenex stärker sina positioner på europeiska transplantations-marknaden.

Holland och Belgien blir från och med den 1 maj 2012 direktmarknader för samtliga Allenex produkter.

Som ett led i Allenex fokus på att bygga ett globalt transplantationsbolag med en stark försäljnings- och supportorganisation väljer företaget nu att sälja direkt till slutkunder i Holland och Belgien. Samarbetet med nuvarande distributör, Genome Products BV, avslutas och Allenex säljer via sin egna europeiska säljorganisation Olerup GmbH från 1 maj 2012.

Denna förändring ligger i linje med företagets strategi och renodlingen av Allenex verksamhet inom transplantationsområdet”, säger Anders Karlsson, VD i Allenex. ”I takt med att företaget växer ser vi det som naturligt att bygga upp egna säljkanaler på fler marknader. Målsättningen är att ge kunden en bättre service för våra produkter och därmed ökad försäljning. Vi får på så sätt större kontroll och lokal påverkan på vår verksamhet samtidigt som marginalerna i säljledet ökar.”

Sedan tidigare finns en hög marknadsandel för Olerups SSP HLA-typningsprodukter i Benelux och företagets ökade satsning innebär att införsäljningen av nya produkter kommer att ske med ökad kraft.

Allenex säljer redan idag direkt till slutkund i Norden, Tyskland, Österrike, Slovenien och USA. Från 1 maj 2012 även i Holland och Belgien. Övriga marknader hanteras via distributörer.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, kl.08:40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: +46 709 18 00 10, e-post:
anders.karlsson@allenex.se

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för säkrare transplantationer. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar