Allenex träffar överenskommelse om villkor för lånerefinansiering

 

Allenex AB har träffat en överenskommelse om villkor för refinansiering av befintliga lån enligt följande:

Som tidigare meddelats har Allenex och andra bolag inom koncernen banklån om 30 Mkr samt konvertibellån om 31 Mkr som förfaller den 30 juni 2013. Refinansieringen genomförs genom att ovanstående lån samt ytterligare banklån om 27 Mkr återbetalas och nya lån om 90 Mkr tas upp. De nya lånen tillhandahålls dels av Allenex huvudbank Danske Bank, med 70 Mkr, dels av Allenex huvudägare FastPartner AB och Mohammed Al Amoudi, med 20 Mkr. Lånen har en löptid om 3 år och genomsnittsräntan på de nya lånen (90 Mkr) är för närvarande 5,8 %. Refinansieringen förutsätter att sedvanliga skriftliga avtal träffas.

För ytterligare information kontakta:

Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013, kl. 08.30. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar